Praktijkinformatie

Praktische info

De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 08.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur via 043-408 12 24. Toets 3 wanneer u de assistente wil spreken. Voor spoedgevallen tussen 8.00-17.00 uur toets 1.

.

Na 17.00 uur, tijdens feestdagen en in het weekend kunt u, alleen voor zaken die niet tot de volgende dag kunnen wachten, terecht bij de Huisartsenpost in het MUMC+ . Het telefoonnummer is: 043-7500 123

In- en uitschrijven

Inschrijven

Onze praktijk is geopend voor nieuwe patiënten die binnen 10-15 minuten van de praktijk wonen. Nadat u een kennismakingsgesprek heeft gehad met de huisarts maakt de assistente uw inschrijving verder in orde. Neem contact op met de assistente voor het inplannen van een kennismakingsafspraak.

.

Uitschrijven

Wanneer u gaat verhuizen of naar een andere huisartsenpraktijk wil overstappen is het belangrijk dat u ons laat weten waar wij uw medische gegevens naartoe moeten versturen en per wanneer. Neem hiervoor altijd even contact op met de assistente.

Bloedprikken

Bloedprikken kan op de volgende plaatsen:

 

   1. Bij ons in de praktijk.
    Maak vooraf eerst een afspraak met de assistente.
    .
   2. In het MUMC+ op werkdagen van 7.30 uur tot 17.30 uur
    .
   3. Bij een prikpost van het MUMC+ in de omgeving.
    Hier kunt u zonder afspraak terecht. Voor meer informatie over een locatie en tijdstip kunt u contact opnemen met de assistente.

.

Let op! Indien u nuchter moet blijven:

   • mag u de avond vóór het onderzoek vanaf 22.00 uur niet meer eten;
   • mag u wel wat drinken, maar beperk dit tot maximaal twee glazen water;
   • Indien u medicijnen gebruikt, mag u die innemen met water.

Spreekuren Huisarts

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u zoveel mogelijk telefonisch te regelen.

.

Wanneer u belt voor een afspraak op het spreekuur van de huisarts, proberen wij u zo spoedig mogelijk in te plannen. Echter in verband met de toenemende drukte in de huisartsenpraktijk is het niet meer mogelijk om standaard dezelfde dag terecht te kunnen (zoals u wel van ons gewend bent). Wij vragen en hopen op uw begrip in deze.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dit om een inschatting te maken van de aard en het spoedeisende karakter van uw klachten.
.
De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Zaken die u liever onder vier ogen met de huisarts bespreekt, kunt u vanzelfsprekend voor u houden. Geef dit dan ook gerust door aan de assistente.

Consult

We hebben een ochtendspreekuur van 08.00 – 11.30 uur en een middagspreekuur van 15.00 – 16.30 uur. U kunt hier uitsluitend terecht wanneer u een afspraak heeft gemaakt.
.
Meer tijd nodig?
Een consult duurt gemiddeld 15 minuten, bespreek uw belangrijkste vraag dus altijd eerst. Als u meerdere zaken wilt bespreken, kan in overleg met de assistente een dubbele afspraak worden gemaakt. Wanneer u verhinderd of verlaat bent, bel dan tijdig af, zodat een ander van deze tijd gebruik kan maken.
.
Voor spoedgevallen kunt u uiteraard dezelfde dag terecht.

Telefonisch consult

Eenvoudige medische klachten of klachten waarvoor geen lichamelijk onderzoek nodig is, kunnen ook telefonisch door de huisarts worden behandeld. U kunt een afspraak maken via de assistente, zij noteert uw contactgegevens en hulpvraag. De huisarts (of de assistente namens de huisarts) belt u dan na het spreekuur terug.
.
Voor uitleg over het werk van de assistente kunt u ook kijken naar het volgende filmpje op YouTube: triageren door de assistente

Huisbezoek

Wanneer u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunt u vóór 11.00 uur een huisbezoek aanvragen. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.
.
Na ontslag uit het ziekenhuis of na een bevalling wordt niet altijd automatisch een visite afgelegd. Heeft u behoefte aan een visite, laat ons dat dan gerust weten.

E-consult

Hoeft u de huisarts niet te spreken of te zien, dan bestaat de mogelijkheid een vraag te stellen aan de huisarts via het zogenaamde E-consult.
.
Nadat uw vraag op de praktijk is binnengekomen ontvangt u een ontvangstbericht per e-mail. We proberen uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Na beantwoording ontvangt u weer een e-mailbericht waarna u in uw beveiligde patiëntomgeving (na inloggen) het antwoord kunt lezen. Uw vraag zal vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.  Let op! Niet alle onderwerpen zijn geschikt voor E-consult.
.
Voorbeelden die niet geschikt zijn:

   • Spoedeisende zaken
   • Klachten waarbij mogelijk een lichamelijk onderzoek nodig is
   • Emotionele/mentale problemen
   • Plannen van afspraken op het spreekuur of aanvragen van een huisbezoek
    ..

Geschikte onderwerpen kunnen zijn:

   • Opvragen van uitslagen of vragen over onderzoek
   • Vragen over leefstijl
   • Vragen over medicijnen
   • Vragen over een eerder consult
   • Controles en follow-up bij chronische aandoeningen

Telemonitoring en thuismetingen

Soms kan het prettig zijn om in uw thuisomgeving bepaalde metingen te verrichten, zodat u hiervoor niet steeds naar de praktijk hoeft te komen.  Thuismetingen van bijvoorbeeld uw bloeddruk of een dagcurve kunt u dan makkelijk aan ons doorgeven.
Onze huisartsenpraktijk biedt de mogelijkheid om de volgende soorten telemonitoring (thuis) te laten verrichten:

   • bloeddrukmeting: 24-uurs of meting enkele keren per dag
   • holter-ecg om de elektrische activiteit van het hart te meten
   • glucosemetingen
   • zuurstofsaturatie
   • slaapapneu meting (sensor en app ter opsporing van slaapapneu)
   • foto van bijvoorbeeld huiduitslag of het volgen van wondgenezing

.
Tijdens een consult met de huisarts zal samen met u bepaald worden of u in aanmerking komt voor een thuismeting.
Wilt u uw thuismetingen aan ons doorgeven? Dit kan via de telefoon aan de assistente of via de webapp, klik hier. Mocht u nog geen account hebben, klik hier om te kijken welke stappen u dient te doorlopen.

Huisarts Gronsveld - R. Buijs
Huisarts Gronsveld - Eijsden

Overige zorgverleners

Hieronder kunt u meer informatie lezen over de andere zorgverleners in onze huisartsenpraktijk:

Doktersassistente

De doktersassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Bij onze assistentes kunt u terecht voor al uw vragen en het maken van afspraken. Daarnaast hebben zij een eigen spreekuur voor:

.

   • Controle van uw bloeddruk
   • Injecties plaatsen
   • Verzorgen van wonden
   • Verwijderen van hechtingen
   • Oren uitspuiten
   • Bloed afnemen
   • Urines controleren
   • Wratten aanstippen
   • ECG maken
   • Doppleronderzoek van de vaten

Praktijkondersteuner Somatiek

Onze praktijkondersteuner somatiek, mw. Nannette Reinartz, ondersteunt de huisarts in de behandeling van patiënten die een chronische lichamelijke aandoening hebben. In de meeste gevallen is dit diabetes, astma, COPD (bronchitis en longemfyseem) of een hart- en vaatziekte. Ook draagt zij samen met de huisartsen zorg voor kwetsbare ouderen in onze praktijk.
.
Zij houdt zelfstandig spreekuur en geeft u persoonlijke begeleiding en advies om uw aandoening goed onder controle te houden. Ook legt zij zelf visites af. De POH handelt volgens richtlijnen en overlegt regelmatig met de huisarts.
.
Voor meer informatie over de praktijkondersteuner Somatiek en wat ketenzorg is, klik hier.

Praktijkondersteuner Ouderenzorg

In de huisartsenpraktijk krijgt de zorg voor ouderen een steeds grotere rol. Dit komt doordat steeds meer ouderen met complexe problematiek thuis blijven wonen. Er wordt nagestreefd dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Er wordt samen met u gekeken wat de zorgvraag is. Aan de hand hiervan wordt door de praktijkondersteuner een zorgplan opgesteld. Deze zorgt ervoor dat het plan uitgevoerd wordt, bewaakt het proces en stuurt indien nodig bij. De praktijkondersteuner doet dat eventueel in samenspraak met andere zorgverleners én in samenwerking met de huisarts.
.
Voor meer informatie over de praktijkondersteuner Ouderenzorg, klik hier.

Praktijkondersteuner GGZ

Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.
.
De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ, mw. Christianne Verbruggen, werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is specialist in het verlenen van psychische zorg.
.
Voor meer informatie over de praktijkondersteuner GGZ, klik hier.

Diabetesverpleegkundige

Eenmaal per 6 weken bezoekt een gespecialiseerde diabetesverpleegkundige onze praktijk. Zij heeft een apart spreekuur voor patiënten met Diabetes Mellitus die insuline gebruiken.
.
Verwijzing naar dit spreekuur vindt plaats in overleg met de huisarts en/of praktijkondersteuner Somatiek.

WebApp

Via onze website kunt u op een veilige manier onderstaande zaken regelen:

   • digitaal een medische vraag stellen (E-consult)
   • herhaalrecept aanvragen
   • een deel van uw medisch dossier inzien
   • een afspraak maken op het spreekuur

.

Registeren

Om gebruik te maken van deze online service (Webapp) is het nodig dat u zich eenmalig registreert zodat u toegang krijgt tot uw eigen beveiligde patiëntomgeving.
.

U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de assistente of stuur een mail naar huisartsengronsveld@ezorg.nl met de volgende gegevens; uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en het verzoek dat u gebruik wilt maken van de Webapp. Zodra de assistente u registreert, ontvangt u een e-mailbericht met instructies om beveiligd in te kunnen loggen in uw eigen beveiligde patiëntomgeving. U kunt 24/7 inloggen via onze website door op aanmelden te klikken.
.

Let op! Aanmelden voor deze Webapp service is alleen mogelijk vanaf 16 jaar en ouder. En u heeft een persoonlijk e-mailadres nodig. U kunt bijv. niet het gezamenlijk mailadres van u en uw partner gebruiken.

 

E-consult

Met de module E-consult kunt u via deze website beveiligd een vraag stellen. De vraag kan van medisch-inhoudelijke of algemeen informatieve aard zijn. Voor meer informatie ga naar E-consult.

Herhaalrecept

Met de module herhaalrecepten kunt u uw actuele medicatieoverzicht inzien, recepten bestellen of een vraag stellen over uw medicatie. Voor meer informatie ga naar herhaalrecepten.

Online afspraak inplannen

 In verband met de coronacrisis is deze mogelijkheid tijdelijk niet/beperkt actief.
.
Wanneer u inlogt in uw beveiligde omgeving kunt u eenvoudig een afspraak plannen op het spreekuur van de huisarts. Een online afgesproken consult duurt 15 minuten en is geschikt voor het behandelen van 1 klacht. Indien u meerdere klachten heeft of denkt toch meer tijd nodig te hebben, neem dan telefonisch contact op met de praktijk. Onze assistentes plannen dan graag een langere afspraak voor u of u kunt zelf 2 afspraken achter elkaar inplannen.
.
Online afspraken of E-consulten zijn niet geschikt voor levensbedreigende situaties of spoedgevallen. Voor levensbedreigende situaties belt u 112. Voor een spoedgeval of bij twijfel aan de ernst van uw klachten kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk..
.

Uw medisch dossier bekijken

Bent u bij de huisarts geweest? De huisarts noteert de gegevens in uw medisch dossier. U kunt een gedeelte van uw medisch dossier inzien en o.a. onderstaande onderwerpen teruglezen: Het advies van de huisarts Uitslagen van onderzoeken Lijst van medicijnen Door in te loggen in de Webapp via onze website kunt u naar ‘mijn medisch dossier/mijn kluis’ gaan en de gegevens op het gemak teruglezen.

thuisarts

LSP

Wilt u dat uw zorgverleners op de hoogte zijn van uw medische gegevens? Meld u dan nu aan bij het Landelijk Schakelpunt. Voor meer informatie klik HIER.
.

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl.
.
Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:
.

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

Vaccinatie

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl

reisprik logo

Rijbewijskeuring

Voor een rijbewijskeuring kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. Wij kunnen de formulieren digitaal invullen en versturen via Zorgdomein.
.
Neem alle formulieren van het CBR en ochtendurine mee naar uw afspraak.

rijbewijskeuring

Kwaliteit van Zorg

Onze praktijk is geaccrediteerd binnen HaZo24 door Lloyd’s Register. HaZo24 is een keurmerk voor huisartsenpraktijken die werken aan verbetering van de zorg. Het laat zien dat binnen onze praktijk systematisch en continue wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Met aandacht voor organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.

Klacht?

Een klacht over onze praktijk?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Vanzelfsprekend doen de medewerkers van onze praktijk er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de gang van zaken en geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen, onheus bent bejegend of u zijn andere tekortkomingen in onze praktijk opgevallen. Neem dan a.u.b. contact met ons op. Ook kunt u, indien gewenst, het klachtenformulier online invullen. Klik hier om naar het formulier te gaan.
Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk met u te bespreken om hiervan te leren en/of zaken te veranderen.
.
Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen, hij/zij kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
.
Onze praktijk is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie ‘Klachtenregeling Huisartsen Zuid-Nederland’. Meer informatie kunt u vinden op: www.skge.nl.

Translate »
Call Now Button